Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for T. Grande Frisør AS hjemmeside.

Personopplysninger som behandles på hjemmesiden ved søknad

  • Navn
  • Telefon
  • Epost
  • Informasjon du ønsker å dele om deg selv og tidligere jobb erfaring

Det er frivillig og godta denne personvernerklæringen, men uten samtykke vil du ikke kunne gå videre på vår hjemmeside.

Formålet med informasjonen som innhentes

Hvis du skal søke jobb hos oss, trenger vi denne informasjonen for å kontakte deg.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen lagres hos HK Link  og på epostkontoen

Utlevering av informasjon til tredjepart?

HK Link som er vår samarbeidspartner på markedsføring og har laget hjemmesiden har innsyn og tilgang.

Rettigheter

Som bruker av nettstedet har du rett til å kreve innsyn i personvernopplysningene som vi behandler om deg. Du kan kreve retting, sletting og begrensning i behandling av personvernopplysningene i henhold til personvernloven.

Hvor behandling av personvernopplysninger er basser på samtykke, kan du enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at T. Grande Frisør AS eller HK Link ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Videre til timebestilling

Ved timebestilling blir du linket videre til Fixit vårt butikkdatasystem. Der gjelder en egen personvernerklæring som krever samtykke. Link til denne her: Personvernerklæring (fixit.no)

Kontaktinformasjon

Daglig leder i T. Grande Frisør;
Therese Grande Dragsten
grande.therese@outlook.com
Telefon 479 300 30
Heimdalsvegen 8B
7080 Heimdal

HK Link;
post@hklink.no
Telefon 92094760
Søndregate 14
7011 Trondheim